نامزدهای جوایز کتاب برتر سال 2020 در سایت گودریدز

وبسایت گودریدز (goodreads)، بزرگ‌ترین اجتماع کتابخوانی در سرتاسر دنیا، هرساله جوایزی را برای کتاب‌های برتر آن سال در 20 ژانر…