سفر به تاریک‌ترین پستوهای ذهن با رمان «تونل» اثر ارنستو ساباتو

نقد و بررسی رمان تاریک «تونل» ارنستو ساباتو، اثر کلاسیک اگزیستانسیالیستی کلیات نام اثر و نویسنده: «تونل» اثر ارنستو ساباتو…