بن‌بست واقعیت: نگاهی به رمان «کافکا در کرانه» اثر هاروکی موراکامی

بن‌بست واقعیت: نگاهی به رمان «کافکا در ساحل» اثر هاروکی موراکامی کلیات نام اثر و نویسنده: «کافکا در ساحل» (کافکا…