نگاهی به زندگی و آثار اشتفان تسوایگ، نویسندۀ اتریشی

نگاهی به زندگی و آثار اشتفان تسوایگ، نویسندۀ اتریشی کلیات نام کامل: اشتفان تسوایگ (سوایگ) تولد: 1881، وین، اتریش وفات:…

ژرژ پرک، مبتکرترین نویسندۀ فرانسه در قرن بیستم

ژرژ پرک، مبتکرترین نویسندۀ فرانسه در قرن بیستم کلیات نام: ژرژ پرک تولد: 1936، پاریس، فرانسه وفات: 1982 ژانر: رمان،…