نگاهی به زندگی و آثار اشتفان تسوایگ، نویسندۀ اتریشی

نگاهی به زندگی و آثار اشتفان تسوایگ، نویسندۀ اتریشی کلیات نام کامل: اشتفان تسوایگ (سوایگ) تولد: 1881، وین، اتریش وفات:…

معرفی چارلز بوکوفسکی، قهرمان فرودستان آمریکایی

معرفی چارلز بوکوفسکی، «قهرمان فرودستان آمریکایی» کلیات نام: چارلز بوکوفسکی ملیت: آمریکایی-آلمانی تولد: 1920، آندرناخ، آلمان وفات: 1994 ژانر: رمان،…