تراژدی شخصی پولانسکی: نگاهی به فیلم «مکبث» رومن پولانسکی

تراژدی شخصی پولانسکی: نگاهی به فیلم «مکبث» رومن پولانسکی کلیات نام اثر و کارگردان: «مکبث» به کارگردانی رومن پولانسکی (محصول…

داستان خیانت و رستگاری: نگاهی به «بادبادک‌باز» اثر خالد حسینی

داستان خیانت و رستگاری: نگاهی به «بادبادک‌باز» اثر خالد حسینی کلیات نام اثر و نویسنده: «بادبادک‌باز» اثر خالد حسینی (افغانستان…