معرفی خولیو کورتاسار، نویسندۀ تحسین‌شدۀ آرژانتینی

مروری بر زندگی و آثار خولیو کورتاسار، نویسندۀ آرژانتینی کلیات نام: خولیو کورتاسار ملیت: آرژانتینی تولد: 1914، بروکسل بلژیک وفات:…