نگاهی به زندگی و آثار ایتالو کالوینو، نویسندۀ ایتالیایی

نگاهی به زندگی و آثار ایتالیو کالوینو، نویسندۀ ایتالیایی کلیات نام: ایتالو کالوینو ملیت: ایتالیایی تولد: 1923، سنتیاگو دلاس‌وگاس، کوبا…