مروری بر رمان «خبرخوان» (اخبار جهان) اثر پولت جایلز

.نقد و بررسی رمان «خبرخوان» اثر پولت جایلز، نویسندۀ آمریکایی در دوران پس از جنگ داخلی آمریکا، دختری ده‌ساله در…